Bolini på Moderna Museet

Moderna Museet har under våren en utställning ”Livet självt” där ett 40 tal konstnärer presenterar sina verk för att försöka ge svar. En av konstnärerna är Ernst Haeckel som med sina fantastiska bilder fått symbolisera hela utställningen.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.